می ترسم پس هستم

 من زندگی را دوست دارم

ولی از زندگی دوباره می ترسم

دین را دوست دارم

ولی از کشیش ها می ترسم

قانون را دوست دارم

ولی از پاسبانها می ترسم

عشق را دوست دارم

ولی از مردها می ترسم

کودکان را دوست دارم

ولی از آئینه می ترسم

سلام را دوست دارم

ولی از زبانم می ترسم

من روز را دوست دارم

ولی از روزگار می ترسم

اینچنین می گذرد روز و روزگار من


 

/ 0 نظر / 3 بازدید