سرنوشت

دستهایم را می گشایم

اینگونه

سرنوشتم را با تو قسمت می کنم

دو برگ کف نوشت که می گوید:

خواهم رفت

         خواهم مرد

عاشق،

همیشه عاشق خواهم ماند

                          دستهایم را بگیر

                                 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید