امروز، امروز است

امروز صبح اگه از خواب بیدار شدی و دیدی ستاره ها تو آسمون نمی تابن ناراحت نشو، حتما دارن باتو قایم باشک بازی می کنن، پس با اونها بازی کن

امروز هر چقدر بخندی از محبت دنیا کم نمی شه پس بخند

امروز هر چقدر دلها رو شاد کنی کسی به تو خرده نمی گیره، پس شادی بخش باش

امروز هر چقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمی شه، پس از اعماق وجودت نفس بکش

امروز هر چقدر آرزو کنی چشمه آرزوهات خشک نمی شه، پس آرزو کن

امروز هر چقدر خدا رو صدا کنی خدا خسته نمی شه، پس صداش کن او منتظر توست

او منتظر آرزوهات، خنده هات، گریه هات، ستاره شمردناته ...

امروز، امروز است

امروز، جاودانه است

و امروز زیباترین روز دنیاست ...

/ 0 نظر / 15 بازدید